Bæredygtig fremtid

Vores turistbusser kører Co² kompenseret

Med fokus på en mere bæredygtig fremtid køber Haarby Turist nye Euro 6 busser og CO2 kompenserer det samlede brændstofforbrug.

Med indkøbet af tre nye Setra luksusbusser har Haarby Turist en flåde på 40 busser, og der er i alt 50 medarbejdere i virksomheden, som har 100 år på bagen. Indehaver Kurt Jensen har stået ved roret siden 1982.

De nyeste busser har Euro 6 motorer og lever dermed op til de seneste miljøkrav. ”Det er et spørgsmål om, at vi hele tiden skal være opdateret, fortæller indehaver Kurt Jensen.

”Og vi skal alle sammen passe på miljøet. Dét at vi CO2 kompenserer vores brændstof, det gavner helt sikkert vores butik”. ”I forvejen er mange af vores kunder opmærksomme på, at det belaster miljøet mindre at køre i bus frem for at flyve. Og så gør det os endnu mere attraktive, at vores busser kører på CO2 kompenseret brændstof”.

CO2 kompenseringen i praksis

Shell International handler med CO2 kreditter.

Det vil sige, at de investerer i og køber CO2 kreditter fra store projekter, som beskytter og genopretter naturen.

En CO2 kredit repræsenterer et ton CO2, som er blevet lagret i naturen eller undgået. CO2 kreditterne bliver certificeret under de mest anerkendte internationale standarder som VCS og Gold Standard.

Én gang om året omregnes den enkelte kundes CO2 aftryk på baggrund af brændstofforbruget, og der udstedes et certifikat på det tilsvarende antal CO2 kreditter.

Certifikatet henviser til specifikke naturprojekter og har et unikt nummer, som refererer til oprindelsen og sikrer, at en kredit kun kan sælges én gang.

Med Haarby Turist får du en oplevelse mere med på vejen!

© Design: 2022 - Mark & Storm Grafisk